Wat is private lease

Wat is private lease nou precies?

Weet u eigenlijk wel hoeveel u maandelijks kwijt bent aan uw auto? Met private lease weet u dat wel. U betaalt namelijk een vast bedrag per maand en daar zijn alle autokosten bij inbegrepen: verzekering, onderhoud en afschrijving. Enkel de brandstof betaalt u zelf.

Private lease kan gezien worden als een vorm van huren. De leaseauto waar u in rijdt, is eigendom van de leasemaatschappij. Na de looptijd levert u de auto weer in bij de leasemaatschappij. U betaalt per maand een vast bedrag en heeft verder geen omkijken naar allerlei zaken, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving of onderhoud. Wel betaalt u zelf de brandstof, eventuele verkeersboetes en het eigen risico bij schade (indien van toepassing).

Private lease contract voortijdig beëindigen

De leaseprijs is gebaseerd op de in het leasecontract vermelde looptijd (de contractuele looptijd). Het is belangrijk dat u vooraf goed nadenkt over het aangaan van een leaseovereenkomst, de contractuele looptijd en de toekomstige financiële verplichting die er aan vastzit.

Het kan zijn dat uw financiële draagkracht in de toekomst minder wordt, doordat u bijvoorbeeld uw baan verliest. In dit geval blijft de betaling van de maandtermijnen bestaan, tenzij het Broekhuis Zeker pakket is opgenomen in uw leaseovereenkomst. Indien u geen Broekhuis Zeker pakket heeft opgenomen in uw leaseovereenkomst is het evenwel mogelijk de leaseovereenkomst eerder te beëindigen. In dat geval betaalt u een opzeggingsvergoeding. Dit betekent dat u over de nog resterende periode 35% van de overeengekomen leaseprijs betaalt.

Private lease contract voortijdig beëindigen
Private lease looptijd en aantal kilometers

Private lease looptijd en aantal kilometers per jaar

De periode waarin u een auto private leaset varieert doorgaans tussen de 12 en 60 maanden. Vooraf spreekt u het aantal kilometers per jaar af. Meestal beginnen de kilometerbundels bij 10.000 km per jaar. Wanneer u meer kilometers rijdt dan het vooraf afgesproken aantal kilometers, betaalt u voor die extra kilometers een vooraf afgesproken bedrag per kilometer. De meerprijs is vastgelegd in uw private lease overeenkomst. Na de leaseperiode levert u de auto weer in en worden de gereden kilometers en andere zaken als niet-acceptabele schades verrekend.

Maandtarief omlaag met behulp van vooruitbetaling

Wanneer u een vooruitbetaling doet, gaan de door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract omlaag.

Voorbeeld:
Stel u zou een maandtarief moeten betalen zonder vooruitbetaling van € 350,- per maand gedurende 36 maanden. Vervolgens doet u een vooruitbetaling van € 3.600,-. Dan zal uw maandtermijn van € 350,- verlaagd worden met € 100,- (namelijk € 3.600,- /36 maanden). Uw nieuwe maandtermijn wordt dan € 250,- gedurende 36 maanden.

De voordelen van zo’n vooruitbetaling zijn:

    Lagere maandlasten
    Lagere BKR notering

 

Maandtarief

Het Broekhuis Zeker pakket

Zoals eerder genoemd, geeft het Broekhuis Zeker pakket u extra zekerheid; mocht u niet meer kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van uw private lease contract. Indien u tegen een meerprijs gekozen heeft voor het Broekhuis Zeker pakket, staat dit expliciet op uw leaseovereenkomst vermeld. Met dit pakket kunt u uw leaseovereenkomst voortijdig kosteloos opzeggen in de volgende situaties:

    Bij overlijden van één op de leaseovereenkomst vermelde cliënten

    Bij arbeidsongeschiktheid

    Bij onvrijwillig ontslag

    Bij emigratie
 
Uiteraard zijn er wel een aantal spelregels verbonden aan het Broekhuis Zeker pakket. Zo zal er bij arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag gekeken worden naar uw daadwerkelijke inkomsten. De berekening Draagkrachtnorm Keurmerk Private Lease zal hierbij als criterium gelden.

Het Broekhuis Zeker pakket

Heeft u onze hulp nodig?

Wij helpen u graag met al uw vragen rondom mobiliteit. Neem hiervoor gerust contact met ons op.